BIP

Instrukcja BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe oraz przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii z menu jest nazwa menu. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się kolor wybranego menu na niebieski. Aby przejść do wskazywanej pozycji menu należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.  Po prawej stronie ekranu wyświetlona jest treść danego artykułu.

Mapa serwisu

W menu serwisu znajduje się pozycja „mapa serwisu”. Po wskazaniu kursorem myszki na „mapę serwisu” odnośnik zmienia kolor na czarny. Aby przejść do wskazywanej pozycji menu należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy. Pokaże się mapa serwisu. Prezentowane tu są wszystkie strony i podstrony serwisu w formie drzewa. Każda z pozycji drzewa jest również linkiem do danej strony – zaznaczonej tytułem strony.

Link sutuacyjny

Na każdej stronie w której prezentowana jest treść artykułów, na górze, podawana jest ścieżka sytuacyjna. Dzięki niej można się łatwo zorientować w jakiej pozycji menu się znajdujemy. Ścieżka sytuacyjna jest również linkiem do stron wyższych w hierarchii.

Rejestr zmian

W menu znajduje się pozycja „rejestr zmian”. Po wskazaniu kursorem myszki na „rejestr zmian” odnośnik zmienia kolor niebieski. Ukaże się wspomniany „rejestr zmian”. Znajduje się tutaj spis wszystkich zmian jakie zostały dokonane w serwisie. Zmiany są wyszczególnione tytułem który jest również odnośnikiem do zmienionej strony, datą, godziną i dniem ostatniej zmiany.

Logo BIP

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Wyszukiwarka.

W lewym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem SZUKAJ. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie. Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:

  • Nazwa działu, z którego pochodzi artykuł zawierający szukane wyrażenie
  • Tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło, będący odnośnikiem do tego artykułu.

Po wskazaniu kursorem myszy odnośnika w serwisie BIP, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a odnośnik zmiania kolor na szary.

Licznik odwiedzin

Na dole każdej strony i podstrony serwisu BIP znajduje się licznik odwiedzin, który podaje, ile razy dana strona była oglądana przez użytkowników biuletynu.

Informacje zmian

Pod każdym atrykułem znajdują się informacje na temat czytanego atrykułu takie jak: kto jest autorem wprowadznie atrykułu; data dodania artykułu; data upublicznienia atrykułu; kto jest autorem ostatniej zmiany artykułu, kiedy dokument ostatnio został zmodyfikowany; ile razy artykuł był czytany; link do rejestratora zmian artykułu.

Funkcja drukowania

Pod każdym artykułem w sekcji "Informacje Zmian" znajduje się ikona drukarki. Każdy artykuł można w łatwo sposón wysrukować jednym kliknięciem myszki. Aby wydrukować wskazywany artykuł należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy na ikonie drukowania. Otworzy się nam nowe okno z treścią danego artykułu oraz rozpocznie się proces drukowania.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-02-14 17:34:19 Ostatnia aktualizacja: 2007-02-14 17:34:19
Data publikacji: 2007-02-14 17:34:19 Artykul byl czytany: 9 razy